"Experiència en Direcció i coordinació d'equips de seguretat en diferents serveis d'Empreses."

Per conèixer més sobre la nostra tasca, feu clic a l'enllaç del seu interès.

Som Experts en:  • Organització dels Mitjans de Protecció Passius i Actius.

  • Direcció i Gestionar els serveis de seguretat.

  • Expert d'anàlisi i avaluació de riscos de l'empresa a nivell nacional i de projectes internacionals.

  • Elaboració de plans d'autoprotecció i emergències, procediments operatius, plans de contingència i evacuació de personal a l'estranger.

  • Funcionament i la contractació de serveis de seguretat.

  • Protecció i Seguretat de treballadors contractats expatriats a l'estranger a la zona d'Amèrica del sud: Venezuela.